Trường THCS Quảng Châu tổ chức chia tay giáo viên, nhân viên nghỉ hưu

trường THCS Quảng Châu tổ chức chia tay giáo viên, nhân viên nghỉ hưu

Trường THCS Quảng Châu tổ chức chia tay giáo viên, nhân viên nghỉ hưu