Trường THCS Quảng Châu tham gia tuần lễ học tập suốt đời