Trường THCS Quảng Châu tham gia cuộc thi thắp sáng tài năng xứ nhãn