ngày 27/02/2020 trường THCS Quảng Châu tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường về cách phòng chống covid19